Opisyal na Pahayag ng KKK sa ika-112 Taong Araw ng Kalayaan

OPISYAL NA PAHAYAG NG KKK SA IKA-112 TAONG ARAW NG KALAYAAN

Ibunyag ang Pambababoy ng Reheming Arroyo sa Araw ng Kalayaan!

Ihain sa Papasok na Reheming Aquino ang Problema ng mga Mamamayan!

Bigyang diin ang Pagpapatuloy sa Pakikibaka ng Katipunan!

Tahasang kinukundena ng Katipunan ng mga Kabataang Kadre (KKK) ang pambababoy ng Reheming Arroyo sa diwa ng paggunita ng ika 112 taong Araw ng Kalayaan. Sa gitna ng kahirapan ng mga mamamayan, ang talonang seksyon ng naghaharing uri ay gagasta ng mahigit 10 milyong piso upang ipangalandakan ang umanoy magagandang nagawa nito sa bayan sa loob ng siyam (9) na taong mala-berdugong paghahari. Ang perang gagastahin ay mula sa mga departamento ng pamahalaan – kinaltas upang hanggang sa huling minuto ay subukang sagipin ang lugmok at mabahong imahe ng papatapos na rehimen. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, milyon milyong gastos at magagarbong mga parada, ay hinding hindi nila maikukubli ang tunay nakalagayan ng bansa sa loob ng siyam na taon.

Sa katunayan, ang rehimeng Arroyo ay hinding hindi malilimutan sa kasaysayan dahil sa mga kontra-mamamayang batas, katiwalian at mga eskandalong kinakasangkutan nito. Iilan sa mga ito ang EVAT, labis na pag taas ng mga bilihin tulad ng bigas, asukal at gasolina, Japan Philippine Economic Partnership Agreement (JPEPA), ang pagpatay sa Freedom of Information Bill (FOI) at iba pa. Nariyan din ang “Hello Garci Scandal”, NBN-ZTE Deal, Fertilizer Scam at Swine Scam. Nariyan pa ang daan-daang extra-judicial killings, Maguindanao Masaker, malawakang digmaan sa Mindanao at pagpapalakas sa pakiki-alam ng Estados Unidos, paglalaro sa usaping pangkapayapaan, at ang milyon milyong halaga ng mga byahe at hapunan nito sa labas ng bansa sa gitna ng krisis-pinansyal ng Pilipinas.

Ang mga usaping ito, kasabay ng naghihikahos na kalagayan ng mga mamamayan, ang mamanahin ng Reheming Aquino. Ang pangakong pagbabago ni Aquino ay masusubukan at mapapatunayan sa pamamagitan ng pag-usig sa mga tiwaling opisyal kasama na ang pamilyang Arroyo, sa pagpapawalang bisa sa mga kontra-mamamayang batas at mga kasunduan, at pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng Extra-Judicial killings, Maguindanao Masaker, Hacienta Luisita Masaker at iba pang pang-aabuso. Masusubokan din ang pangakong pagbabago ni Aquino sa pamamagitan ng usaping pangkapayapaan sa Mindanao, sa pag-papaangat sa kabuhayan ng masa, pagbibigay halaga sa edukasyon, kalusugan at desenteng trabaho. Higit sa lahat, masusubokan ang pagbabagong sinasabi ni Aquino, kung kaya nitong suwayin ang kagustuhan ng mga Kapitalistang nakapalibot sa kanya, alang-alang sa interes ng mga mamamayan.

Subalit, ang reheming Aquino ay isa lamang panibagong representante ng mga naghaharing uri – ang seksyong nagwagi sa pag-aagawan sa kapangyarihan at yaman ng bansa. Ang pangakong pagbabago ni Aquino ay nananatiling ilusyon para sa naghihirap at gumagawa – isang ilusyong nararapat ilantad sa pinakamaagang panahon.

Kaya sa paggunita sa Araw ng Kalayaan, ay binibigyang diin ng KKK ang pagpapatuloy sa diwa ng Pakikibaka ng mga Katipunero, lalong lalo na sa mga simulain ni Bonifacio. Sa makabagong panahon, ang tunay na pagbabago, ay isang uri ng pagbabago na aktibong nilalahukan ng mga mamamayan, lulutas sa kanilang mga suliranin, magpapalaya sa kanila mula sa kahirapan, wawasak sa lahat ng uri ng pang-aapi, gugupo sa paghahari ng iilan at magtatayo ng isang panibagong lipunan. Sa makatuwid, isang rebolusyonaryong pagbabago na itutulak sa isang militanteng pagkilos ng mga mamamayan.

Bilang bahagi sa pagsasakatuparan nito, ang boung pwersa ng KKK ay maglulunsad ng iba’t-ibang porma ng mga legal at extra-legal na mga pagkilos sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas, kasama ang iba’t-ibang grupo at sektor ng lipunan. Ang mga pagkilos na ito ay inaasahang maglalantad sa paglalapastangan ng naghaharing uri sa Araw ng Kalayaan gayundin sa mga pang-aabuso. Higit sa lahat, ito ay makatutulong upang pukawin ang mapagpasyang kapangyarihan ng boung mamamayan!

Mabuhay ang kabataan!

Ipagbunyi at ipagpatuloy ang pakikibaka ng katipunan!

Rebolusyonaryong pagbabago para sa magandang kinabukasan!

Andy M. Razil

Tagapagsalita, KKK

Advertisements

 
%d bloggers like this: